Stratejik Plan Taslağı

Stratejik Plan Taslağı

2019-2023 Stratejik Plan Taslağımız yönergeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

12.02.2019 55

2019-2023 Stratejik Plan hazırlıklarımız Stratejik Plan Üst Kurulu  ve Stratejik Plan Ekibinin kurulmasıyla başlamıştır. Oluşturulan takvime göre ilk etapta durum analizleri, paydaş anketleri, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde hazırlanan plan taslağımız ilgili birimlere incelenmek üzere iletilmiştir. Stratejik plan taslağımıza ulaşmak için TIKLAYIN.